•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Naša obec

Malá útulná obec Kleňany sa rozprestiera v južnej časti stredného Slovenska v Ipeľskej kotline.

Administratívne je začlenená do Banskobystrického kraja, okresu Veľký Krtíš. Leží na

juhozápadnom okraji okresu.

Osídlenie vzniklo severne od rieky v obklopení kopcov a vrchov v nadmorskej výške 218 m.

Pozornosť návštevníka Klenian upúta v prvom rade okolitá príroda. Obzvlášť očarujúci je výhľad

z kopcov pri Úľanoch. Otvorí sa pred nami pohľad na Ipeľskú kotlinu, z diaľky vidieť vrchy 

Börzsönyu a Cserhátu, dokonca i Mátry,  z blízka zase južné výbežky vrchoviny Krupina,  jej

dubové lesy. Potok Galamia, pretekajúci cez chotár obce sa do Ipľa vlieva pri Balogu.

Obyvateľstvo je zväčša maďarskej národnosti a katolického vierovyznania.

Rozloha obce: 721,3 ha

Počet obyvateľov:  284

Hustota: 38,14 obyv. /km2

Technická a dopravná infraštruktúra

Obec je plne elektrifikovaná, všetky domácnosti sú napojené na elektrickú sieť.

Verejné osvetlenie je zabezpečené pouličnými lampami.

Od roku 1998 obec je plynofikovaná.

Zásobovanie obce pitnou vodou je zabezpečené z verejného vodovdu a z kopaných  studní.

Obec nemá verejnú kanalizáciu, odpadové vody sa vypúšťajú do žúmp a septikov.

V obci je vybudovaná širokopásmová infraštruktúra.

Celková dlžka obecných komunikácií je 1,5 km, stav obecných komunikácií je dobrý.

Sociálna, školská a kultúrno-spoločenská infraštruktúra

Od roku 2014 obec je zapojená do" Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby"

a poskytuje opatrovateľskú službu.

V obci sa nachádza predškolské zariadenie - materská škola s vyučovacim jazykom maďarským,

ktorá zabezpečuje prípravu detí do školského zariadenia.

Medzi kultúrno-spoločenské zariadenia v obci patrí kultúrny dom, miestna knižnica a dedinské múzeum.

Partnerské obce

OBEC Csitár HU

OBEC Police  CZ

OBEC Štitáre SK

Od roku 2002 je starostkou obce Helena Csákyová. Obecné zastupiteľstvo má 5 členov.

Hlavnou úlohou obecnej samosprávy je rozvoj obce a skvalitnenie života občanov obce.

Úradné hodiny

Každý pracovný deň

08:00 - 12:00 | 13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár