•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Kontakty Elérhetőség

Toto webové sídlo www.obecklenany.sk spravuje Obec Kleňany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kleňany

Adresa:
Obecný úrad Kleňany
Kleňany 149
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

IČO: 00319384

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Hontiansko-Poipeľský
Počet obyvateľov: 284
Rozloha: 7,21 km² (721 ha)
Prvá písomná zmienka: v roku 1235

Všeobecné informácie: klenany@pobox.sk
Podateľňa: podatelna@obecklenany.sk
Starosta: Helena Csákyová, tel: 0905 945 027, e-mail: starosta@obecklenany.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecklenany.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 4891309

E-mail: sekretariat@obecklenany.sk

Kompetencie:
Obec Kleňany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kleňany je zriadený na Miestnom úrade Vinica.

Úradné hodiny: 

Každý pracovný deň - 08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Každý pracovný deň

08:00 - 12:00 | 13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár