•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Výsledky volieb 2022

 30.10.2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Kleňany 29.10.2022

Počet osôb zapísaných v zozname voličov                                                                        225

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                                        114

Počet odovzdaných obálok                                                                                                114

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

do obecného zastupiteľstva                                                                                               111

Počet zvolených poslancov                                                                                                5

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

starostu obce                                                                                                                       105

Starosta obce

P.č.

Meno

Počet hlasov

1.

Helena Csákyová

105

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

P.č.

Meno

Počet hlasov

1.

Jozef Stroška

60

2.

Dominik Antolov PhDr.

57

3.

Katarína Strošková

54

4.

Zuzana Bodzsárová

49

5.

Katarína Velebná

46

Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

P.č.

Meno

Počet hlasov

1.

Jolana Hegedüšová

43

2.

Katarína Csákyová

40

3.

Tomáš Petrežél

37

4.

Ján Koncz

291 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Každý pracovný deň

08:00 - 12:00 | 13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár