•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - Európai palamenti választások

 08.06.2024

                                     Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2024

                                   Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu
a určila deň jeho konania

na sobotu 23.03.2024
 od 07.00 h do 22.00 h

A Szlovák Köztársasági elnök Európai parlamenti választásokat hirdetett Szlováki területén, amely

2024.06.08-án, szombaton lesz megtartva 7:00-tól 22:00-ig.

Voľby v Kleňanoch sa konajú v Komunitnom centre č. 96/100

(bývalá stará škola pri autobusovej zastávke)

A választások helyszíne Kelenyében, a Közösségi ház h.sz. 96/100

(a volt iskola épülete)

Okrsok č.: 1

Szavazó körzet: 1

Kontaktná osoba, kapcsolattartó: Nikoleta Ličková, zapisovateľka,jegyzökönyvvezetö

Ostatné informácie  budú zverejnené v časti - Aktuality a na webovom sídle: https://www.minv.sk/?volby-ep

Egyéb információk az internetes oldalunkon az aktuálisok menüpontjáben lesznek elérhetök, vagy az alábbi linken:https://www.minv.sk/?volby-ep

1 2

Úradné hodiny

Každý pracovný deň

08:00 - 12:00 | 13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár