•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Voľby

 15.07.2022

OBEC KLEŇANY, 991 10 KLEŇANY č.149

                                          Vymenovanie zapisovateľa

                          Okrskovej volebnej komisie v Kleňanoch

             pre Voľby  DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV a pre VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ.

           

Helena Csákyová. starostka obce Kleňany  v zmysle §19 ods. 4 a 5 zákona č.180/2014 Z.z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

                                                             od 15.07.2022

                                                     vymenúva za zapisovateľa

okrskovej volebnej komisie v Kleňanoch pre voľby 

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV a pre VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ.

ktoré sa budú konať  29. októbra 2022

                                                          Nikoletu Ličkovú.

Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

volieb DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV a pre VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ v roku 2022                         a na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

                                                       podatelna@obecklenany.sk

                                                       e-mail:   klenany@pobox.sk

V Kleňanoch  15.07.2022

                                                                                                         Helena Csákyová

                                                                                                          starostka obce


1 2

Úradné hodiny

Každý pracovný deň

08:00 - 12:00 | 13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár