•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Voľby

 14.07.2022

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Kleňanoch podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uznesením č. 3/2022 písm. F/bod 7 zo dňa 12. 07. 2022

určilo

Podľa § 11 ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 5 poslancov obecného zastupiteľstva obce Kleňany na celé volebné obdobie roku 2022-2026, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Kleňanoch  dňa 15. 07. 2022

                                                                        Helena Csákyová

                                                                  starostka obce Kleňany

Információ a választópolgár részére 

Az önkormányzati választások időpontja szombat 2022 október 29-én 07:00-tól 20:00-ig .

A lakosok száma: 273

A választókörzetek száma: 1

A választandó képviselők száma: 5

Információ a választókörzetről és a választandó képviselők számáról a -  Dokumentumok - alatt található.

Választások az önkormányzati régiók testületébe

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről

Választások időpontja az önkormányzati régiók testületébe szombat 2022 október 29-én 07:00-tól 20:00-ig .

Szavazati jog az önkormányzati régiók testületébe

     Szavazati joga az önkormányzati régiók testületébe minden olyan Szlovák és külföldi állampolgárnak van, akinek állandó lakhelye van a településen, mely az önkormányzati régióba tartozik, vagy állandó lakhelye van abban a katonai körzetben, mely a területén lévő önkormányzati körzet szerveibe való választás céljából tartozik (tovább csak „az önkormányzati régió lakosa“) és legkésőbb a választások napján betölti a 18. életévét.

     A szavazati jognak az akadálya a törvény szerint megadott személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme okából, ha ezt külön törvény a pandémia idejében nem határozza meg máskép.

Megválasztáshoz való jog az önkormányzati régiók testületébe

     Az önkormányzati régiók testületének képviselőjének, olyan önkormányzati régió lakosa lehet megválasztva, melynek állandó lakhelye van a településen vagy a katonai körzetben, amelyben indul a választáson és legkésőbb a választások napján tölti be a 18. életévét.

     Az önkormányzati régió elnökévé olyan önkormányzati régió lakosa lehet megválasztva, aki legkésőbb a választások napján tölti a 25. életévét.

     A megválasztáshoz való jog akadálya lehet

 szabadságvesztés büntetésének töltése,

 szándékos bűncselekmény miatti jogerős ítélet, ha az elmarasztaló ítélet nem tisztázott,

 cselekvőképesség megvonása.

1 2

Úradné hodiny

Každý pracovný deň

08:00 - 12:00 | 13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár