•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

 29.02.2020

    OBEC Kleňany, 991 10 Kleňany č.149

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Dátum a čas konania volieb v sobotu 29. februára 2020 od 7.00 hod do 22.00 hod

Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do

okrskovej volebnej komisie volieb

do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

podatelna@obecklenany.sk

e-mail: klenany@pobox.sk

Vymenovanie zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie v Kleňanoch

pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Helena Csákyová. starostka obce Kleňany v zmysle §19 ods. 4 a 5 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenúva

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v Kleňanoch pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

ktoré sa budú konať 29. februára 2020

Nikoletu Málikovú.

V Kleňanoch 05.11.2019                                                                               Helena Csákyová,

         starostka obce


1 2

Úradné hodiny

Každý pracovný deň

08:00 - 12:00 | 13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár