•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

 29.01.2019

                                  OBEC KLEŇANY, 991 10 KLEŇANY č.149

                                          Vymenovanie zapisovateľa

                          Okrskovej volebnej komisie v Kleňanoch

             pre Voľby  prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

           

Helena Csákyová. starostka obce Kleňany  v zmysle §19 ods. 4 a 5 zákona č.180/2014 Z.z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

                                                             od 14.02.2019

                                                     vymenúva za zapisovateľa

okrskovej volebnej komisie v Kleňanoch pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,

ktoré sa budú konať  30. marca 2019

                                                          Bc. Dominiku Vajdovú.

Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 a na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

                                                       podatelna@obecklenany.sk

                                                       e-mail:   klenany@pobox.sk

V Kleňanoch  14.02.2019

                                                                                                         Helena Csákyová

                                                                                                          starostka obce


1 2

Úradné hodiny

Každý pracovný deň

08:00 - 12:00 | 13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár