•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Školstvo

O škole v obci sa podrobnejšie dočítame v knihe Ferenca Komlóssyho. Odtiaľ vieme, že prvým
učiteľom na začiatku 19. storočia bol János Harangozó, ktorý vyučoval ešte v rodinnom
dome. Neskôr bola postavená budova školy a byt učiteľa. Škola bola zatvorená v 70-tých rokoch.
V roku 1995 v obci otvorili Cirkevnú základnú škola Kráľovnej Pokoja s vyučovacím
jazykom maďarským. Arcibiskupský úrad Banská Bystrica k 31.08.2009 školu zatvoril.

Materská škola

Učiteľka MŠ:  Gabriela Dräxlerová

Počet zapísaných detí k 15.09.2018 je 5.

Školstvo
Školstvo
Školstvo
Školstvo
Školstvo

Úradné hodiny

Každý pracovný deň

07:30 - 12:00 | 12.30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár