•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Samospráva

Názov: OBEC Kleňany

Adresa: 991 10 Kleňany č.149
Okres: Veľký Krtíš
Kraj: Banskobystrický
Tel.:

E-mail:

Web:  www.obecklenany.sk

IČO: 00 319 384
DIČ: 2021171394
Právna forma: právnická osoba

Matričný úrad: Veľká Ves nad Ipľom
Daňový úrad: Veľký Krtíš
Obvodné oddelenie PZ: Vinica
Hasiči: Veľký Krtíš
Úrad práce SVaR: Vinica
Vojenská správa: Banská Bystrica 

Rozloha:  721,3 ha
Nadmorská výška:  218 m
Počet obyvateľov: 284
Hustota: 42 obyv./km2

 
Starostka obce:   Helena Csákyová

Poslanci OZ:        

 • Katarína Strošková
 • Jozef Stroška
 • Zuzana Bodzsárová
 • Ernest Bicskey
 • Jolana Hegedúsová


Obecný úrad: Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne úlohy. Prácu obecného úradu organizuje starostka obce.

Organizačná štruktúra

Hlavný kontrolór:       Roland Velebný

Audítor obce:              Ing. Jozef Adamkovič

Pracovníčka OcÚ:      Nikoleta Máliková
Pedagogická zam.:    Valéria Klacsóová
Hospodárska prac.:   Zlata Kaštierová     


Úradné hodiny:            7.30 - 12.00  a  13.00 - 15.00  - každý pracovný deň       

SYMBOLY OBCE

Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky

ERB - v modrom štíte striebornými sklonenými radlicami - čerieslom a lemešom - sprevádzané,

           do zeleného vrška zakorenená zlatokmenná borovica so zelenou, do troch častí

           rozdelenou korunou

VLAJKA - pozostáva zo štyroch pozdĺžných pruhov vo farbách 

                   bielej 1/6, modrej 2/6,  zelenej 2/6 a žltej 1/6.

ERB VLAJKA

Úradné hodiny

Každý pracovný deň

07:30 - 12:00 | 13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár